Amerikaanse indianen tattoo geschiedenis

Al duizenden jaren zijn verbazingwekkend rijke en diverse vormen van het tatoeëren geproduceerd door de inheemse volkeren van Noord-Amerika. Lang is dit fenomeen door antropologen en kunsthistorici verwaarloosd. Tatoeëren bij de inheemsen van Noord-Amerika is een aloude traditionele praktijk. De patronen van tribale sociale organisatie en religie uitdrukt. Ook de werelden van de goden, geesten en van hun voorouders.

Hoewel

elk van deze inheemse samenlevingen hun eigen overtuigingen had. Zijn de redenen voor het plaatsen van een tattoo en de tattoo-rituelen. Terugkerende thema’s die ook de overeenkomsten tussen de verschillende inheemse stammen (meer dan duizend, p.10) aantonen. Gezien de enorme uitgestrektheid van Noord-Amerika, lijken de overeenkomsten verrassend. Dit zijn ze niet, want de inheemsen worden enigszins verenigd door een aantal kernwaarden met betrekking tot hun tradities en de interacties. Met de natuurlijke wereld, hun bovennatuurlijke rijk en de kosmos zelf. En ook nog door het besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur. Het dagelijks leven draaide vroeger in het bijzonder om de bewustmaking van het evenwicht tussen de mensheid, de natuur en het metafysische.

“In 1736, Philip Georg Friedrich von Reck, then only twentyfive years old, sailed with other colonists from Germany to Georgia. One of his intentions, expressed in a letter before he left Europe, was to bring back from America “ocular proof” of what he called “this strange new world.” These drawings, accompanied by von Reck’s writings, are important as history, science and art.

Amerikanen

die hun stem laten horen door middel van hun tatoeages. Vele tattoos beelden de moeilijke Europese kolonisatie uit en ook de bewustwording van hun eigen cultuur en identiteit. Dit verschilt met de tattoos die wij vooral bij jongeren in Suriname zien. Deze jongeren plaatsen een tattoo in de eerste plaats meer voor de sier. Deze hebben bijvoorbeeld geen een culturele boodschap of een bepaald politiek statement maakt.

‘Ik draag mijn cultuur op mijn gezicht waarvan ik de eigenaar ben.’ Of: ‘Mijn tattoos tonen aan dat we nog steeds hier zijn en dat we ALTIJD hier zullen zijn’.

Deze tatoeages roepen dus vragen op van het dekolonisatieproces van de inheemse cultuur. Door bewust bepaalde tattoos te laten tatoeëren. Doen deze personen actief mee aan het herwaarderen van de traditionele gewoonten en overtuigingen; aspecten die centraal staan in de bouw van culturele identiteit. Kortom voor de inheemse Amerikaan is hun getatoeëerde huid een krachtige bron van trots en identiteit. Deze getuigt van de verschillende geschiedenissen van hun voorouders. Die offers hebben moeten brengen, zodat zij de inheemse cultuur konden bewaren en beschermen, waardoor deze tot heden nog bestaat.