Toestemmingsformulier van de GGD.

GGD Twente, dé gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente!

Toestemmingsformulier

Hierbij verklaar ik het volgende:

✔️ Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze tatoeage.
✔️ Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het tatoeëren.
✔️ Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van tatoeagemateriaal bij gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.
✔️ Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn tatoeage.
✔️ Ik vind mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.
✔️ Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
✔️ Ik weet dat het wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je antibiotica of antistollingsmiddelen gebruikt.
✔️ Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om een tatoeage te laten zetten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Covid-19 gerelateerde extra informatie:
Ondergetekende verklaard aangaande de Corona maatregelen het volgende:
✔️ Op de hoogte te zijn van de aangescherpte maatregelen binnen de Tatoeage studio en zal deze instructies navolgen. 1
✔️ In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage heeft geen ziekte verschijnselen te hebben gehad zoals: hoesten, koorts of neusverkouden.
✔️ In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage niet in aanraking te zijn geweest met een persoon die deze ziekteverschijnselen wel heeft had.
✔️ In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage geen reis naar het buitenland te hebben gemaakt.